06/07/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Đại hội thành lập Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam

Sáng ngày 06/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam và Đại hội lần thứ Nhất của Hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã thông qua những nội dung quan trọng như: Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Hội, Nghị quyết Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh của Hội.

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Lê Công Thành, nguyên Bộ trưởng Mai Ái Trực; nguyên các Thứ trưởng: Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thái Lai, Nguyễn Linh Ngọc; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) và đại diện các cơ quan, tổ chức tham gia Hội.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Hội KTTV Việt Nam :Tập hợp những cá nhân có mong muốn đóng góp cho ngành KTTV

Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, ngành KTTV đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân trên mọi lĩnh vực như: phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai. Công tác khí tượng thủy văn giúp Chính phủ hoạch định các chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cuộc sống và tài sản của người dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong những năm vừa qua, ngành KTTV đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo KTTV, điều này đã được cụ thể hóa bằng các quy hoạch, chương trình, chiến lược được phê duyệt, như: Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020, Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV; Luật KTTV được Quốc hội thông qua năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2016; và đặc biệt là việc Tổng cục KTTV được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 với chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về KTTV trong phạm vi cả nước.

Đại diện Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội KTTV Việt Nam

Để công tác KTTV ngày càng phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, ngoài việc tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước về KTTV thì cần thiết phải có một tổ chức về KTTV để tập hợp những cán bộ, công dân có nhiệt huyết, năng lực đối với công tác KTTV, cùng đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học... góp phần cùng các cơ quan nhà nước không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của ngành KTTV.

Từ các điều kiện, yêu cầu của thực tiễn và căn cứ pháp lý hiện hành, thực hiện chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã vận động thành lập Hội KTTV Việt Nam. Tháng 5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định cho phép thành lập Hội KTTV Việt Nam, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động của Hội KTTV Việt Nam.

PGS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại Đại hội

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV trình bày dự thảo điều lệ Hội KTTV Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chúc mừng Hội KTTV Việt Nam, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, việc thành lập Hội ngày hôm nay là một bước quan trọng tiếp theo để kiện toàn hệ thống tổ chức của một ngành quan trọng và có bề dày lịch sử.

“Việc thành lập Hội KTTV Việt Nam nhằm tập hợp lực lượng gồm những cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, và tất cả mọi người có sự quan tâm, có nhiệt huyết về KTTV để cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý, nâng cao nhận thức và sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội; góp phần cùng các cơ quan nhà nước không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của ngành KTTV, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng.” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Nhân sự kiện này, Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến Bộ Nội vụ đã quan tâm, tạo điều kiện, cho phép thành lập Hội KTTV Việt Nam; cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực từ các cơ quan, đơn vị, Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong và ngoài Bộ TNMT đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, tham gia vào Hội và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Hội KTTV Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 chụp ảnh cùng lãnh đạo Bộ TN&MT

Đại hội lần thứ Nhất Hội KTTV Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp

Đại hội lần thứ Nhất Hội KTTV Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đến các hoạt động của Hội cả trước mắt và lâu dài. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận để quyết định những nội dung quan trọng và đã thông qua: Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Hội, Nghị quyết Đại hội thành lập Hội KTTV Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh của Hội.

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên đầu tiên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 51 đồng chí đến từ Tổng cục Khí tượng thủy văn, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong ngành KTTV. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; bầu các chức danh trong Ban Kiểm tra. Theo đó, GS.TS Trần Thục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội KTTV Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024; cùng 03 Phó Chủ tịch Hội: Trần Hồng Thái, Nguyễn Văn Thắng, Bùi Văn Đức; ông Lê Thanh Hải làm Tổng Thư ký của Hội.

GS.TS Trần Thục - Chủ tịch Hội KTTV Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Hội KTTV Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, GS.TS Trần Thục, Chủ tịch Hội bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Bộ, tập thể lãnh đạo và cảc đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV và Viện KTTV&BĐKH, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức phi Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ, đã quan tâm và dành thời gian để chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập Hội KTTV Việt Nam và tổ chức được Đại hội.

GS.TS Trần Thục cũng mong muốn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cảc cấp Lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, cá nhân để Hội hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh Đại hội

“Thay mặt cho Ban chấp hành Hội KTTV Việt Nam, tôi xin hứa với lãnh đạo các cấp sẽ cùng nhau đoàn kết, làm việc hết mình để các hoạt động của Hội theo đúng mục đích, tôn chỉ quy định, chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan có thầm quyền, luôn song hành cùng với sự phát triển của ngành KTTV” - GS.TS Trần Thục, Chủ tịch Hội cam kết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch ra mắt Đại hội

Tổng thư ký và 03 Phó Tổng thư ký ra mắt Đại hội

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬