27/08/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chiều ngày 27/8, Thứ trưởng Võ Tuân Nhân chủ trì buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường đối với các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Võ Duy Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước, Nghệ An là địa phương có nhiều điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật nhất với 268/335 điểm (chiếm 80% số các điểm trên cả nước). Hiện nay, hầu hết các điểm ô nhiễm đã tiến hành điều tra, phân tích, đánh giá, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm và triển khai xử lý. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục điều tra bổ sung các điểm không nằm trong Quyết định 1946/QĐ-TTg để xác định mức độ ô nhiễm và đưa ra phương án xử lý.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020; trong đó, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu gây ra. Tỉnh Nghệ An có 15 điểm thuộc Chương trình và hiện đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm đối với các điểm này.

Ông Võ Duy Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Võ Duy Việt, tỉnh Nghệ An là tỉnh có số lượng các kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu lớn nhất trên cả nước do đặc thù là hậu phương tiếp viện cho miền Nam trong thời kỳ kháng chiến. Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm và có chính sách hỗ trợ cho tỉnh thực hiện chương trình xử lý ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg 04/01/2019 phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025", Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Nam Đàn triển khai 02 dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý rác thải tập trung tại huyện Nam Đàn; Xây dựng dự án xử lý bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (bãi rác thải xã Nam Thái).

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Tổng cục Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với tỉnh Nghệ An đề xuất bố trí đủ kinh phí để đến năm 2020 sẽ xử lý hoàn toàn 15 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật thuộc Chương trình mục tiêu theo Quyết định số 807/QĐ-TTg.

Để tiến hành xử lý triệt để tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra bổ sung và đánh giá thực trạng các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật nằm ngoài Quyết định 1946/QĐ-TTg. Sắp tới, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm vấn đề này tại các địa phương.

Thứ trưởng cũng giao Tổng cục Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam phối hợp, hỗ trợ huyện Nam Đàn thực hiện 02 dự án nêu trên để đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬