15/08/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Góp ý, hoàn thiện Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ

Sáng ngày 15/8, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

Theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, mục tiêu của Đề án nhằm đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản, khoanh định các khoáng sản, trọng tâm là nhóm khoáng sản kim loại, khoáng sản năng lượng, khoáng chất công nghiệp, đá khối làm đá ốp lát làm cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng cục đặt mục tiêu trung hạn sẽ phát hiện 43 mỏ các loại và mục tiêu dài hạn sẽ khoanh định các khu vực tập trung mỏ kim loại để tiếp tục đánh giá cho nhiều năm sau.

Đề án sẽ đánh giá tiềm năng khoáng sản thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk và vùng núi của thành phố Đà Nẵng. Các khoáng sản cần điều tra gồm: kim loại (vàng, đồng, thiếc, wonfram, liti...); năng lượng (urani, than...), khoáng chất công nghiệp (felspat, kaolin, thạch anh, fluorit, graphit...), đá khối làm đá ốp lát (granit, diorit, gabro, metacarbonat, cát kết,...).

Cùng với việc điều tra, đánh giá các nhóm khoáng sản, Đề án sẽ hoàn thiện để quản lý cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản vùng Trung Trung Bộ bằng công nghệ số để tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản quốc gia; xây dựng bản đồ phân vùng và dự báo triển vọng khoáng sản tỉ lệ 1:250.000 vùng Trung Trung Bộ để tiếp tục đánh giá khoáng sản kim loại nhiều năm sau; nâng cao năng lực công tác điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng khoáng sản, trình độ cán bộ kỹ thuật địa chất thông qua thực tiễn triển khai đề án.

Theo ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đây là một đề án điều tra cơ bản quy mô lớn nhằm góp phần đánh giá toàn bộ tài nguyên khoáng sản của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, Tổng cục mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện Đề án.

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao tính cấp thiết của Đề án, được thành lập có đầy đủ cơ sở pháp lý, khoa học. Các đề án thành phần đã được xây dựng trên cơ sở cập nhật, phân tích, tổng hợp các kết quả điều tra, nghiên cứu, thăm dò địa chất, khoáng sản hiện có ở vùng Trung Trung Bộ và các tài liệu khảo sát mới trong quá trình lập đề án, các kinh nghiệm điều tra địa chất, khoáng sản trong nước và nước ngoài, theo đúng các quy định kỹ thuật, kinh tế hiện hành trong điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá, vùng Trung Trung Bộ có cấu trúc địa chất rất phức tạp, bị biến cải đa kỳ trong lịch sử phát triển địa chất, các đới khoáng hóa, thân quặng phân bổ rải rác chưa rõ quy luật nên công tác điều tra cơ bản sẽ gặp không ít khó khăn và sẽ gặp các rủi ro địa chất nhất định. Công tác điều tra đòi hỏi phải có điều chỉnh phù hợp với thực tế địa chất về đối tượng, diện tích điều tra phương pháp điều tra và số lượng công việc.

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho Đề án

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, vùng Trung Trung Bộ có tiềm năng tài nguyên khoáng sản lớn nhưng chưa được đánh giá đầy đủ. Việc thực hiện đề án đánh giá tổng thể tài nguyên khoáng sản vùng Trung Trung Bộ sẽ phát hiện các mỏ mới, tổng hợp được tổng thể về quy mô từng loại khoáng sản thuộc các nhóm kim loại màu, năng lượng, khoáng chất công nghiệp và đá khối làm ốp lát làm cơ sở cho công tác quy hoạch thăm dò khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và dự trữ quốc gia, tạo nguồn nguyên liệu đa dạng cho các ngành công nghiệp chế biến, là cơ sở khoa học để quy hoạch phát triển bền vững, quy hoạch sử dụng đất.

Hơn nữa, trong những năm qua, việc thu tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra  thăm dò khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước hàng năm thì việc tái đầu tư cho công tác điều tra đánh giá khoáng sản để và kêu gọi các nguồn đầu tư vào khai thác khoáng sản, duy trì nguồn thu là rất cần thiết.

“Với những hiệu quả và lợi ích kinh tế - xã hội cao, việc đầu tư cho điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên khoáng sản vùng Trung Trung Bộ là rất cấp thiết, là một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện Đề án trình Chính phủ đảm bảo chất lượng và kịp thời phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong khoảng 10 năm tới.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬