21/11/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Tạo điều kiện cho cán bộ nữ được phát huy năng lực, sở trường vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham gia tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Thứ trưởng Lê Công Thành và các Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giang Đức Chung cho biết, ngay sau khi các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ, trong đó, 01 đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban. Các đơn vị trực thuộc Bộ cũng thành lập các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó, Trưởng ban là 01 đại diện lãnh đạo của đơn vị.

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị đánh giá, tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về công tác bình đẳng giới, qua đó tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới; các văn bản liên quan về công tác nữ, công tác gia đình và trẻ em; trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác bình đẳng giới, các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống và công tác đối với cán bộ nữ; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan trong công tác bình đẳng giới do các cơ quan Trung ương chủ trì xây dựng.

Hằng năm, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường; chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Thông qua việc tập huấn và hội thảo đã phát huy vai trò tham gia quản lý nhà nước của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp; các ý kiến trao đổi, thảo luận là một trong những nguồn thông tin để Bộ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng các hoạt động “Ngày đại dương thế giới” với chủ đề “Giới và Đại dương”, Trung tâm Truyền thông trực thuộc Bộ đã phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tổ chức Chương trình truyền thông tại Đà Nẵng với chủ đề “Chấm dứt bạo lực giới”; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc lồng ghép giới trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Đại diện lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu trực thuộc Bộ đã tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn về giới và đóng góp quốc gia tự quyết định theo Thỏa thuận Paris để xây dựng các cơ chế, thể chế hỗ trợ cách tiếp cận đáp ứng giới và nguyên tắc bao trùm trong tất cả các công việc liên quan đến biến đổi khí hậu.

Bộ cũng đã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quan tâm quy định về việc ghi rõ cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công tác quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và của thủ trưởng đơn vị giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đạt tỷ lệ từ 23,8% trở lên; Công tác bổ nhiệm năm 2019 cán bộ nữ chiếm tỷ lệ khoảng 31%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo lồng ghép các nội dung về công tác này trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ như: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác cán bộ, công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; Trong quá trình xây dựng các Luật: Khí tượng thủy văn, Đo đạc và Bản đồ, Đất đai, Môi trường,... Bộ đã chú trọng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào trong các điều luật với mục tiêu bình đẳng giới ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để chuẩn bị cho phương án nhân sự đại hội đảng các cấp (theo Chỉ thị số 35-CT/TW “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”), các cấp ủy đảng đã chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh xây dựng quy hoạch cấp ủy đơn vị để chủ động nguồn nhân sự, trong đó, đặc biệt, quan tâm chỉ đạo việc bảo đảm cơ cấu nữ.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản của Bộ, đặc biệt là các văn bản trong công tác tổ chức cán bộ để tiếp tục lồng ghép, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo, thúc đẩy công tác bình đẳng giới; Bổ sung nguồn kinh phí đầu tư cho việc triển khai công tác bình đẳng giới để triển khai một số nhiệm vụ trong Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức như: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020; công tác tuyên truyền, phổ biến; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch …

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chúc mừng những thành quả của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian vừa qua đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, trong thành tích đó có đóng góp lớn của nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Chia sẻ với những khó khăn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đặc thù ngành điều tra cơ bản gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ nên một số lĩnh vực của Bộ bố trí cán bộ nữ hết sức khó khăn nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai có hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ với các hình thức triển khai phong phú, đa dạng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Lê Tấn Dũng đề nghị: “Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới; Ban hành các chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể trong từng giai đoạn; Đẩy mạnh việc đưa bình đẳng giới vào trong các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và tạo điều kiện cho cán bộ nữ được phát huy năng lực, sở trường vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường”.

Cổng TTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬