THỨ TRƯỞNG LÊ CÔNG THÀNH

Thứ trưởng LÊ CÔNG THÀNH

 

Họ và tên: Lê Công Thành

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 12/4/1965

Quê quán: xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.37956868

E-mail: lecongthanh@monre.gov.vn

- Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, viễn thám; các công tác: báo chí, truyền thông, phòng, chống lụt bão.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học tài nguyên nựớc, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

- Giải quyết các công việc và ký văn bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc công tác hợp tác quốc tế.

- Theo dõi các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

 Content Editor