THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Thứ trưởng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA   Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hoa Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sinh ngày: 28/9/1966 Quê quán: Hưng Yên Dân tộc: Kinh Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội Điện thoại cơ quan: 024.37956868 (6666) E-mail: ntphoa@monre.gov.vn - Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ; các công tác: pháp chế, thi đua - khen thưởng. - Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. - Làm nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào làm công chức không qua thi tuyển; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng của Bộ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ. - Giải quyết các công việc và ký văn bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính. - Giải quyết các công việc và ký văn bản theo ủy nhiệm của Bộ trưởng thuộc công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng. Giúp Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ theo quy định. - Theo dõi các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

 Content Editor