07/06/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

TP.HCM: Kiểm soát sản xuất, sử dụng túi ni lông

UBND TP.HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê danh sách các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn TP; tham mưu UBND TP ban hành lộ trình tổ chức, xúc tiến đầu tư hạ tầng thu gom tái chế chất thải túi ni lông, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn TP.

Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các hình thức hỗ trợ sản xuất khác ngoài cho vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông thân thiện môi trường…

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Cục Thuế TP tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kê khai sai thuế bảo vệ môi trường nhưng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc còn sai sót trong hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn TP về chấp hành thực hiện thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sở Tài chính được giao tham mưu các giải pháp tài chính tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy.

Ngoài ra, UBND các quận-huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy cũng như các doanh nghiệp có sản xuất túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn.

K.Linh

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬