14/08/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Xây dựng thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ lập Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 14/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về việc chuẩn bị xây dựng thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ lập Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước và các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng 14/8

Trình bày tổng quan về nội dung tài nguyên nước trong quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết: tại Khoản 8 Điều 27 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch quy định phương hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông trên lãnh thổ vùng gồm 3 nội dung chính. Đó là: Định hướng phân vùng chức năng của nguồn nước; Định hướng các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng của nguồn nước; Định hướng các giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Đối với tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long, ông Châu Trần Vĩnh cho biết, Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện và sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới theo dự án Sinh kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện hợp phần quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo quy định của pháp luật tài nguyên nước và Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh gồm các nội dung: Phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Ông Châu Trần Vĩnh cũng báo cáo, thông tin thêm về những thách thức liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long như lũ và ngập lụt vùng thượng nguồn, xâm nhập mặn ở vùng ven biển; biến đổi khí hậu và nước biển dâng; sụt lún mặt đất; áp lực gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội; phòng chống lũ và môi trường nước và cấp nước...

Để phục vụ cho việc lập quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Quản lý Tài nguyên nước đề xuất Tổng cục Khí tượng thủy văn cung cấp thông tin liên quan đến nhóm dữ liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cung cấp các thông tin, số liệu quan đến nhóm dữ liệu thượng nguồn; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cung cấp thông tin số liệu về nhóm dữ liệu nước dưới đất; Cục Biến đổi khí hậu cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến nhóm dữ liệu về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để thu thập dữ liệu về các loại hình tác hại do nước gây ra.

Nhấn mạnh thêm về tính khả thi và các điều kiện thực hiện Quy hoạch liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP đã nêu ra phương hướng thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình triển khai phải tính toán tới điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc đánh giá hiện trạng trong quy hoạch là rất cần thiết. Cụ thể là, phải phân vùng quy hoạch cho đúng và phân bổ nguồn nước phù hợp với thực tế. Đặc biệt, cần tính toán tổng lượng tiềm năng nguồn nước vùng quy hoạch.

Ông Tống Ngọc Thanh nêu ý kiến, cần đánh giá hiện trạng và khai thác xả thải vào nguồn nước. Xác định nguồn nước dự phòng phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt. Đối với Đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý tác động, đó là: biến đổi khí hậu, khai thác nguồn nước thượng nguồn và trong nội địa. Tiếp theo là dự báo nhu cầu sử dụng nước cần chính xác. Bởi lẽ, đây là nội dung quan trọng để có quy hoạch, phân bổ nguồn nước đúng và phù hợp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện khoa học tài nguyên nước cũng đã đóng góp ý kiến để việc tổng hợp số liệu, dữ liệu tài nguyên nước phục vụ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng xây dựng thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ lập Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vai trò quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Thứ trưởng, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thứ trưởng chỉ đạo: Cục Quản lý tài nguyên nước với vai trò là “nhạc trưởng”, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổng hợp số liệu, dữ liệu cụ thể hóa và chi tiết hơn.

“Kế hoạch xây dựng thông tin, dữ liệu tài nguyên nước phục vụ cho Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long phải khẳng định được vị trí và vai trò của quy hoạch tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý tài nguyên nước của ngành đối với đất nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng" – Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

 

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬