MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng sắt mỏ Bắc Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2019, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hội đồng đấu giá) đã có Thông báo số 3433/TB-HĐĐG, ngày 19 tháng 12 năm 2019 về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với quặng sắt mỏ Bắc Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo đó, dự kiến tổ chức cuộc đấu giá vào hồi 13 giờ 30 ngày 13 tháng 01 năm  2020.

Tuy nhiên, có một số vấn đề kỹ thuật phát sinh cần phải rà soát, xem xét kỹ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng đấu giá thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với quặng sắt mỏ Bắc Quý Xa nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan. Các thông tin chi tiết về kế hoạch đấu giá tiếp theo, Hội đồng đấu giá sẽ thông báo chính thức đến tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian sớm nhất.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39330735.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.

 Content Editor ‭[5]‬