MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện Công văn số 1336/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển dụng viên chức của Cục Viễn thám quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày: từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 20/5/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

 - Địa điểm tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám. Địa chỉ: Số 79, đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0975707176.

 Content Editor ‭[5]‬