MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Trắc địa bản đồ biển

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TCBHĐVN ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây

Thời gian nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 28/5/2020.
- Xét tuyển: Dự kiến tháng 6 năm 2020
 Địa điểm:
- Nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37547194.
- Xét tuyển: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Content Editor ‭[5]‬