MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông tin về giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lần thứ nhất năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thủ tục xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ lần thứ nhất năm 2020. Tên tiếng Anh: Science and Technology Awards of the Ministry of Natural Resources and Environment (Viết tắt là MONRE-STA).

Giải thưởng có ý nghĩa to lớn trong việc tạo phong trào là động lực khuyến khích các nhà khoa học, các tổ chức trong ngành tài nguyên và môi trường tích cực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ nhằm góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành.

Năm 2020, Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Bộ sẽ xem xét 04 công trình, bao gồm:

  1. Công trình: Bộ sách khoa học - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam, 05 đầu sách, tác giả PGS.TSKH. Hà Minh Hòa - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
  2. Công trình: Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam, tác giả PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy - Tổng Cục Khí tượng Thủy văn quốc gia;
  3. Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam - Tập thể tác giả Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
  4. Cụm công trình: Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên - môi trường biển - Tiến sĩ Đỗ Tử Chung - Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam.

 Content Editor ‭[5]‬