MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 902/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08/5/2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 325 /TB-TĐHTPHCM tuyển dụng viên chức năm 2020.

  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu
  • Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi: Vòng 1- Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy; Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
  • Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 8/5/2020.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện).
  • Điện thoại liên hệ: 02839913978.

 Content Editor ‭[5]‬