MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V, năm 2020

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V nhằm tuyên dương, khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời hạn tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng theo thông báo ban đầu đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và để phóng viên, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ gửi đăng ký tham dự, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm như sau:

- Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện).

- Tác phẩm tham dự: là tác phẩm báo chí được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ 01 tháng 4 năm 2018 đến hết 15 tháng 8 năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng tới địa chỉ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bà Hà Thị Loan: số điện thoại: 0978.710.508; thư điện tử của Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com; truyenthongtnmt@monre.gov.vn; Trang tin điện tử: www.monremedia.vn).

Chi tiết nội dung Thông báo và Thể lệ xem tại file đính kèm.

- Thông báo số 39/TB-BTNMT

- Quyết định 2680/QĐ-BTNMT

 Content Editor ‭[5]‬