MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Căn cứ vào Quyết định số 1184/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.

- Hồ sơ đăng ký thi tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (qua ông Nguyễn Xuân Hải, phòng 207) để tổng hợp.

- Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 03/7/2020 (không nhận hồ sơ các ngày Thứ bảy, Chủ nhật).

 Content Editor ‭[5]‬