MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020,

Thời gian: 14h00, ngày 27 tháng 11 năm 2020 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường tầng 5 Nhà B, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường - Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 Content Editor ‭[5]‬