MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai

Căn cứ Quyết định 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện Quyết định số 214/QĐ- TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính năm 2020 và Quyết định số 250/QĐ- TCQLĐĐ ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đăng ký đất đai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

    1. Nhu cầu tuyển dụng

  • Số lượng tuyển dụng: 27 người.
  • Tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm công tác tại các vị trí việc làm tuyển dụng chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ đăng ký xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2020 đến hết 17h00 ngày 15/12/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính, Cục Đăng ký đất đai. Địa chỉ: số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.629.0858.

3. Thời gian xét tuyến

Kỳ xét tuyến viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính dự kiến tổ chức trong quý I năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây

 

 

 Content Editor ‭[5]‬