MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật đấu giá tài sản; Quyết định số 2298/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước; Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản; Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo mời các đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá  xe ô tô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: xe ô tô 04 chỗ ngồi đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota Crow, biển kiểm soát 31A-0216.

Năm sản xuất: 1996.

Năm đưa vào sử dụng: 1996

Số lượng: 01 chiếc.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 60.000.000 đồng/chiếc.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

+ Được cấp phép hoạt động bởi Sở Tư pháp;

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

+ Số lượng đấu giá viên tối thiểu là 03 người;

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tối thiểu 05 năm;

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày 18/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (giờ hành chính)

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Mai, số điện thoại 0943268008

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn

(Lưu ý: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn).

Chi tiết nội dung Thông báo xem tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬