MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức tuyển dụng viên chức

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức có trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Địa chất, kinh kế, tài chính

1. Số lượng tuyển: 20 Viên chức  

2. Yêu cầu trình độ:

- Đại học trở lên các chuyên ngành Địa chất, kinh kế, tài chính.

- Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương B trở lên.

3. Hình thức, thời gian tuyển dụng:

Thi tuyển; Tuần cuối tháng 12/2018.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 12/12/2018

6. Hồ sơ gửi vềVăn phòng Viện, địa chỉ Số 67, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại : (024).38 544 386.

 (Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

 Content Editor ‭[5]‬