MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội thảo xây dựng quy hoạch biển và giới thiệu dự án nghiên cứu thích ứng BĐKH cho khu vực ĐBSCL

Hội thảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp, cách tiếp cận lập quy hoạch không gian biển; tham vấn, lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển về hai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước; đồng thời, giới thiệu một số dự án nghiên cứu có liên quan đến bảo vệ các hệ sinh thái ven biển, sinh kế của người dân ven biển nhằm tăng khả thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 và số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng hai nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước.

Để hoàn thiện hai nhiệm vụ nêu trên trước khi trình Chính phủ xem xét phê duyệt vào tháng 12/2018, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về việc triển khai xây dựng hai quy hoạch nêu trên và giới thiệu dự án nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian, địa điểm dự kiến: ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại Khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung: (i) Trao đổi, thảo luận về các nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước. (ii) Giới thiệu về dự án nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long do UN-Habitat nghiên cứu, đề xuất.

Thành phần: Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ có liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; các chuyên gia của Việt Nam, Hàn Quốc và UNESCO.

 Content Editor ‭[5]‬