MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển… được đăng chi tiết trên trang web: http://isponre.gov.vn. Trong đó:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: Buổi sáng: từ 9h00 đến 11h00, Buổi chiều: 14h30 đến 16h30 tất cả các ngày làm việc kể từ ngày thông báo đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 102, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123).

 Content Editor ‭[5]‬