MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tổ chức “Diễn đàn ĐBSCL năm 2019: Từ chính sách đến thực hiện”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức “Diễn đàn ĐBSCL năm 2019: Từ chính sách đến thực hiện”.

Chủ trì Diễn đàn: Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tổ chức: Dự kiến thời gian tổ chức trong 1,5 ngày (thời gian cụ thể do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định).

Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại một trong 3 địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh / hoặc thành phố Cần Thơ / hoặc thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang.

Mục tiêu của Diễn đàn:

a) Đánh giá các kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

b) Xác định được hướng đi tiếp theo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120, bao gồm: i) Các hoạt động ưu tiên có quy mô vùng, mang tính bền vững và có tính lan tỏa,...); ii) Các giải pháp triển khai thực hiện; iii) Các nguồn lực thực hiện (trung ương, địa phương, đối tác phát triển và xã hội hóa); iv) Định hướng cam kết hỗ trợ của các đối tác phát triển đối với từng nhóm chương trình, dự án cụ thể nhằm phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phần tham dự:

- Các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ;

- Các cơ quan liên quan của Quốc hội;

- Lãnh đạo các Bộ, ngành và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện liên quan ở Trung ương;

- Lãnh đạo các địa phương và đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện các Đại sứ quán, các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế;

- Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp có liên quan;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

 Content Editor ‭[5]‬