MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội thảo quốc gia góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) đã được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua vào ngày 22/10/2018,

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo quốc gia góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ ngành liên quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện các địa phương có biển và các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực.

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26/4/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà B, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬