MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2019 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Triển khai kế hoạch hoạt động, trong 02 ngày, 05-06/7/2019, tại Hội trường thống nhất (Dinh Độc lập), thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019 với chủ đề “Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện của các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư; Ban; ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường; Các Ban quản lý các khu công nghiêp các tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường các địa phương; các doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường trên cả nước và một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự đưa tin. Dự kiến có khoảng 400 đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn tài chính ưu đãi cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi, giới thiệu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là công nghệ xử lý nước thải, rác thải và những công nghệ hướng tới phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực hiện các dự án về môi trường; góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia vì các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Thông tin về Hội nghị xem tại chuyên trang: http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/hnhotrotaichinh2019

Kính mời các Đơn vị có dự án đầu tư bảo vệ môi trường đăng ký tham gia Hội nghị.

Chi tiết xin liên hệ: Lê Hải Lâm: 0987.40.42.46 hoặc Nguyễn Trang Vân: 0988.33.32.31. Email: hoinghikhvepf@gmail.com

Thời gian chốt danh sách tham gia Hội nghị trước ngày 30/6/2019.

 

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬