MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc nhằm đánh giá kết quả đạt được; thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang điểm nghẽn, rào cản đối với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của vùng; xác định những vấn đề lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên của ngành trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 19 tháng 7 năm 2019 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Thanh Hóa

Thành phần tham dự: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, các đồng chí Thứ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng các Chi cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc.

 

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬