MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Liên minh tái chế bao bì Việt Nam


Chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động thúc đẩy giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thành viên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) bao gồm: Coca-Cola Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam, La Vie Việt Nam, Nestlé Việt Nam, NutiFood, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak, TH Group, URC Việt Nam; An Nam Group và Fenc Polytex Viet Nam tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Thời gian: 10h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Phòng Grand Ballroom 1, Khách sạn JW Marriott. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh tái chế chất thải nhựa Việt Nam và CEO của các Công ty thành viên Liên minh tái chế bao bì Việt Nam; cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

 Content Editor ‭[5]‬