MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông tin Triển lãm về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức về công nghệ xử lý chất thải rn sinh hoạt. Tham dự Triển lãm là cơ hội đ các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các t chức, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn để các đơn vị khác học hỏi, nhân rộng mô hình, qua đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Các nội dung triển lãm chính bao gồm:

(i) giới thiệu sản phm là các mô hình công nghệ, công nghệ ử lý chất thải rắn sinh hoạt;

(ii) Triển lãm về các sản phm, trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

(iii) Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tái chế, sản phẩm sinh thái thân thiện với môi trường.

 Đ tạo điều kiện cho quý đơn vị tham gia triển lãm, Ban tổ chức sẽ cung cấp miễn phí ít nhất 01 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3mx 3m) để doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phm, công nghệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Ngọc Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường, Tng cục Môi trường; điện thoại: 024.38727440/38727438, DĐ: 0903449001; Fax: 024.38727441; Email: tinhvn@vea.gov.vn / tttvcnmt@gmail.com.

 Content Editor ‭[5]‬