MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thông báo nội dung tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

- Số lượng tuyển dụng: 11 viên chức

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo thông báo này)

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, A115, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2. Quận Nam Từ Liêm. Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 782.4525.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua phỏng vấn

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết nội dung Thông báo mời xem tại đây

 Content Editor ‭[5]‬