MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần th, Ngày 12/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” nhằm làm rõ thực trạng, nhu cầu, mức độ sẵn sàng và các giải pháp triển vọng của ngành tài nguyên và môi trường tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thời gian: 08h00 ngày 12/12/2019 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà B, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trực tuyến tại: Khu Liên cơ quan tại TP. Hồ Chí Minh, số 200 Lý Chính Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và các điểm cầu khác có nhu cầu.

Hội thảo có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Ban Kinh tế Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các tập đoàn, hãng công nghệ trong và ngoài nước và các chuyên gia trong, ngoài nước.

Hội thảo sẽ được nghe và thảo luận 07 báo cáo tham luận: Những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TW và các vấn đề đặt ra đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Công nghệ chuỗi khối (blockchain) và ứng dụng giải quyết các bài toán của ngành tài nguyên và môi trường; Trí tuệ nhân tạo và khả năng ứng dụng trong các bài toán giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ngành tài nguyên và môi trường; Hệ sinh thái IoT và ứng dụng trong thu nhận số liệu quan trắc, giám sát ngành tài nguyên và môi trường.

Tài liệu hội thảo tại địa chỉ: http://cmcn4.monre.gov.vn; http://vukhcn.monre.gov.vn

Kế hoạch số 16/KH-BTNMT: /Data/files/16-kh-btnmt_Signed.pdf

 Content Editor ‭[5]‬