MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 2
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2020 174/QĐ-BTNMT 20/01/2020 1.Cong khai du toan ngan sach.rar
2 Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 2020 222/QĐ-TCQLĐĐ 18/09/2020 1.Cong khai du toan NS lan 2 2020.rar
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 1
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 2020, 6 tháng đầu năm 5081/BTNMT-KHTC 16/09/2020 1.BC giam sat TC 6 thang 2020.rar
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 1
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (phần kinh phí sự nghiệp) 2020 1995/QĐ-BTNMT 10/09/2020 1.Cong khai Quyet toan NS nam 2018.rar
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬