View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
950/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
01/08/2018
Ngày hiệu lực
01/08/2018
Trích yếu
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬