View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
2273/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
18/07/2018
Ngày hiệu lực
18/07/2018
Trích yếu
Kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬