View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1957/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
19/06/2018
Ngày hiệu lực
19/06/2018
Trích yếu
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TNMT năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬