View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
737/QĐ-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
09/03/2018
Ngày hiệu lực
09/03/2018
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ TNMT năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬