View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
410/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
02/02/2018
Ngày hiệu lực
02/02/2018
Trích yếu
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của TTCP ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬