View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
491/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chiến lược
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
07/05/2018
Ngày hiệu lực
07/05/2018
Trích yếu
Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬