View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
84/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
19/01/2018
Ngày hiệu lực
19/01/2018
Trích yếu
Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh VN
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬