View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
68/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
15/01/2018
Ngày hiệu lực
15/01/2018
Trích yếu
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬