View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1100/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quy hoạch, kế hoạch
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
05/09/2018
Ngày hiệu lực
05/09/2018
Trích yếu
Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬