View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
586/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
12/03/2019
Ngày hiệu lực
12/03/2019
Trích yếu
Bổ nhiệm cán bộ - Nguyễn Đức Thuận
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬