View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
566/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
11/03/2019
Ngày hiệu lực
11/03/2019
Trích yếu
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập quyết định của TTCP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬