View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1025/BTNMT-TCMT
Người ký
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
11/03/2019
Ngày hiệu lực
11/03/2019
Trích yếu
V/v tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.
Nội dung

Công văn 1025/BTNMT-TCMT V/v tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

 Content Editor ‭[5]‬