View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
586/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
12/03/2019
Ngày hiệu lực
12/03/2019
Trích yếu
Về việc bổ nhiệm cán bộ
Nội dung

Quyết định 586/QĐ-BTNMT Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam

 Content Editor ‭[5]‬