View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1106/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
14/03/2019
Ngày hiệu lực
14/03/2019
Trích yếu
Phần mềm ứng dụng cho xây dựng, vận hành CSDL đất đai của Dự án VILG
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬