View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
885/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
12/04/2019
Ngày hiệu lực
12/04/2019
Trích yếu
Quyết định Về việc thành lập thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xử lý sạt lở khu vực Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang”
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬