View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
886/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
12/04/2019
Ngày hiệu lực
12/04/2019
Trích yếu
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đầu tư trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan miền Tây - Giai đoạn 1&2
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬