View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
919/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
16/04/2019
Ngày hiệu lực
16/04/2019
Trích yếu
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bến cảng tổng hợp – container Hòa Phát Dung Quất”, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬