View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1729/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
16/04/2019
Ngày hiệu lực
16/04/2019
Trích yếu
về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động.
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬