View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
60/GXN-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Giấy xác nhận
File đính kèm
Ngày ban hành
05/06/2019
Ngày hiệu lực
05/06/2019
Trích yếu
Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho Công ty Sản xuất và Thương mại Việt Mỹ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬