View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1407/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/06/2019
Ngày hiệu lực
05/06/2019
Trích yếu
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại” thực hiện tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬